Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

prettycool
13:04
prettycool
13:04
prettycool
13:04
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viawisniowysad wisniowysad

May 16 2017

prettycool
21:04
5652 4cd3
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

May 07 2017

prettycool
20:21

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viawisniowysad wisniowysad

March 09 2017

prettycool
20:38
5983 3915 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacigarettes cigarettes

February 20 2017

prettycool
18:51
0700 d138
Reposted fromiamstrong iamstrong
prettycool
18:49

I wierzyć mi nie chciałeś, gdy Ci obiecywałam, że ten ból ustąpi i że kiedyś ta Twoja pierwsza miłość śmieszna Ci się wyda i jedyne, co Ci po niej pozostanie, to ten przeceniany przymiotnik „pierwsza”. Bo ważniejsze są miłości następne, a najważniejsza jest i tak zawsze ta ostatnia.

— na fejsie z moim synem
Reposted fromhysterie hysterie viacytaty cytaty

July 10 2015

prettycool
23:26

July 09 2015

prettycool
20:18
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viafenoloftaleina fenoloftaleina
prettycool
10:56
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viafenoloftaleina fenoloftaleina
10:55
4176 4d70 500
prettycool
10:55
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viafenoloftaleina fenoloftaleina
10:54
prettycool
10:54
prettycool
10:54
3527 5889
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viawisniowysad wisniowysad

July 08 2015

prettycool
10:55
— this is literally your mum at the start of every pokemon game

thicc bicth
Reposted fromlordminx lordminx viafenoloftaleina fenoloftaleina
prettycool
10:54
3335 4326
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viafenoloftaleina fenoloftaleina
prettycool
10:54
2447 c383
prettycool
10:54
8167 087c 500
Reposted fromfoods foods viaobliviate obliviate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...